Klachten

Klachten

Wij streven naar de beste zorg en vinden het belangrijk dat u tevreden bent.

Mocht u, ondanks alle aandacht, toch niet tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijst dat u de moeite neemt om ons te informeren. Dan kunnen we samen zoeken naar een passende oplossing. Hierdoor kunnen wij onze zorg en dienstverlening in de toekomst verbeteren. 

Indien u niet tevreden bent
U kunt uw opmerking, suggesties of klachten kenbaar maken bij uw behandelaar of de balie. Ook kunt telefonisch contact opnemen (020-665 8588). Wij zullen uw opmerkingen bespreken met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen binnen een drie dagen contact met u op.

Klachtenregeling
Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het misschien goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de KNMT klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.knmt.nl). Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90p.m.)